Explorer

Explorer on Business Finlandin rahoituspalvelu, joka on tarkoitettu pienille ja keskisuurille sekä midcap-yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta. Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Explorer-rahoituksen avulla voi ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yritys voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa, ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10 000–20 000 euroa.

Milloin yritys voi hakea Explorer-rahoitusta?

 • yritys on kansainvälistymisen alussa tai haluaa selvittää uutta potentiaalista vientimarkkinaa nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille
 • yritys tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen
 • yrityksellä on jo vakiintunutta liiketoimintaa (liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta)
 • yrityksen talous on kunnossa ja oma osuus projektin rahoituksesta varmistettu

Yritys ei voi saada Explorer-rahoitusta, jos

 • kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio tai ahvenanmaalainen yritys
 • yrityksellä on verovelkaa
 • yrityksen rating Alfa on huonompi kuin A
 • yritys on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksellä ei ole vielä vakiintunutta liiketoimintaa eikä kokonaista tilikautta takanaan
 • yrityksen de minimis -kiintiö ylittyy

Mihin Explorer-rahoitusta voidaan käyttää?

Explorer-rahoituksella voi ostaa asiantuntijapalveluita yrityksen kansainvälistymisen tueksi. Esimerkiksi:

 • Kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia
 • Liiketoimintamahdollisuuksien selvitys, esikonseptointi
 • Olemassa olevan tuotteen markkinakartoitus uudessa markkinassa ja lokalisointitarpeiden selvitys.
 • Markkinakartoitusta varten tietoa voidaan kerätä myös koemarkkinoinnin avulla. Koemarkkinointiin liittyvät ostopalvelut voidaan hyväksyä hankkeen kustannuksiksi edellyttäen, että koemarkkinointi on selkeästi rajattu: ennen koemarkkinoinnin käynnistämistä kohdemarkkinat ja -asiakassegmentit tulee olla määriteltyinä ja koemarkkinoinnin maksimikestoaika on 2 kuukautta. Lisäksi koemarkkinointia sisältävään hankkeeseen on aina sisällyttävä lisäarvoa tuottavan asiantuntijapalvelun osto.
 • Markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys
 • Jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus
 • Laki- ja standardivaatimusten selvittämiseen sekä kv-tuotesuojaukseen liittyviin selvityksiin olemassa oleville tuotteille. (Testauksista, merkintöjen ja tuotesuojauksen hakemisesta tai laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia ei rahoiteta)

Ei voi käyttää

 • Yrityksen omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin.
 • Toimialoihin, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).
 • Asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity kansainvälistymisvalmiuksien luomiseen

Lisätietoja ja tukea rahoituksen hakemiseen:
teemu.kalliolahti@hoffrenconsultancy.fi
0405393831

 

 

Teemu Kalliolahti

Myyntipäällikkö
Lue lisää

Sinikka Karjalainen

Markkinointipäällikkö
Lue lisää