Talouden ja tuottavuuden johtaminen 2020 I, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Syyskuussa 2020 aloitamme Seinäjoella koulutuksen, jonka aihekokonaisuus on varmasti ajankohtainen ja tarpeellinen kaikille yrityksille! Yrityksen talouden hyvällä hoidolla ja tuottavuuden parantamisella on mahdollista saada aikaan selviä säästöjä yrityksessä.

ELY-keskuksen tämän hetkisen linjauksen mukaan toteutamme kaikki koulutusjaksot lähiopetuksena. Koulutustilat pyritään järjestämään riittävän isoksi turvallisuusasiat huomioiden.
Konsultointien toteutustapa sovitaan yrityskohtaisesti.

Pk-yrityksen talouden ja tuottavuuden kehittämiseen suunnatun koulutuksen tavoitteena on:

  • Tarkentaa käsitystä yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja talouden merkityksestä liiketoiminnan suunnittelun ja johtamisen työkaluna
  • Koulutuksen aikana käydään läpi talousinformaation merkitys liiketoiminnassa, talouden ja tuottavuuden välinen suhde (ml. henkilöstöasiat) sekä yritysjuridiikkaa ja- verotusta
  • Eri aihealueiden yhteydessä pohditaan digitalisaation tuomia mahdollisuuksia yrityksen talouden ja tuottavuuden kehittämiseksi
  • Koulutuksen ja konsultoinnin aikana osallistujat tunnistavat kehittämistä vaativia talouteen tai tuottavuuteen liittyviä osa-alueita yrityksessä ja saavat tukea niiden kehittämiseen erilaiset muutostilanteet huomioiden

Koulutus on tarkoitettu Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen muutostilanteessa olevien pk-yrityksien johto- ja avainhenkilöille, jotka haluavat kehittää yritystään talouden ja tuottavuuden näkökulmasta.

Koulutukseen kuuluu yhteensä 10 päivää (5 x 2 pv) koulutusta ja 2 osallistujakohtaista konsultointipäivää. Oheisessa liitteessä (pdf) on tarkemmin kuvattu päivien sisältö ja aihekokonaisuudet.

Toimimme puitetoimittajana tässä ELY-keskuksen koulutuksessa. Koulutus on ELY-keskuksen tukema, joten osallistuminen tälle koulutukselle on todella edullista! Kokonaisuuden osallistumismaksu on 1 470 € + alv 24 % / osallistuja.

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen: ELY-keskuksen järjestelmään.

Sinikka Karjalainen
Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy  Consultancy
sinikka.karjalainen@ktshc.fi
040 72 22 817

Alkaa

23.09.2020

Kouluttajat


Sijainti

Kauppakatu 10, 60100 Seinäjoki, Suomi