Talouden ja tuottavuuden johtaminen 2020 II, Keski-Suomi

Marraskuussa 2020 aloitamme Jyväskylässä koulutuksen, jonka aihekokonaisuus on varmasti ajankohtainen ja tarpeellinen kaikille yrityksille! Yrityksen talouden hyvällä hoidolla ja tuottavuuden parantamisella on mahdollista saada aikaan selviä säästöjä yrityksessä.

ELY-keskuksen tämän hetkisen linjauksen mukaan toteutamme osan koulutusjaksoista etäopetuksena. Koronatilanteen muuttuessa toteutustapoja tarkastellaan uudestaan. Katso tarkemmat tiedot toteutustavoista liitteestä. Koulutustilat pyritään järjestämään riittävän isoksi turvallisuusasiat huomioiden. Konsultointien toteutustapa sovitaan yrityskohtaisesti.

Pk-yrityksen talouden ja tuottavuuden kehittämiseen suunnatun koulutuksen tavoitteena on:

Tarkentaa käsitystä yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja talouden merkityksestä liiketoiminnan suunnittelun ja johtamisen työkaluna

  • Koulutuksen aikana käydään läpi talousinformaation merkitys liiketoiminnassa, talouden ja tuottavuuden välinen suhde (ml. henkilöstöasiat) sekä yritysjuridiikkaa ja- verotusta
  • Eri aihealueiden yhteydessä pohditaan digitalisaation tuomia mahdollisuuksia yrityksen talouden ja tuottavuuden kehittämiseksi
  • Koulutuksen ja konsultoinnin aikana osallistujat tunnistavat kehittämistä vaativia talouteen tai tuottavuuteen liittyviä osa-alueita yrityksessä ja saavat tukea niiden kehittämiseen erilaiset muutostilanteet huomioiden

Koulutus on tarkoitettu Keski-Suomen alueen muutostilanteessa olevien pk-yrityksien johto- ja avainhenkilöille, jotka haluavat kehittää yritystään talouden ja tuottavuuden näkökulmasta.

Koulutukseen kuuluu yhteensä 10 päivää (5 x 2 pv) koulutusta ja 2 osallistujakohtaista konsultointipäivää. Oheisessa liitteessä on tarkemmin kuvattu päivien sisältö ja aihekokonaisuudet.

Toimimme puitetoimittajana tässä ELY-keskuksen koulutuksessa. Koulutus on ELY-keskuksen tukema, joten osallistuminen tälle koulutukselle on todella edullista! Kokonaisuuden osallistumismaksu on 1 470 € + alv 24 % / osallistuja.
Ilmoittaudu mukaan ELY-keskuksen järjestelmän kautta tästä.

Lataa koulutuksen aikataulu omaan kalenteriisi tästä.

Tervetuloa mukaan!

Sinikka Karjalainen

Konsulttitoimisto
Seppo Hoffrén Oy
Consultancy
sinikka.karjalainen@ktshc.fi
040 72 22 817

Alkaa

03.11.2020

Kouluttajat


Sijainti

Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä, Suomi