Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999)10 §, Laki sähköisen viestinnän palveluista 7.11.2014/917 ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

 

1. TOIMINNASTA VASTAAVA REKISTERINPITÄJÄ

NimiKonsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy
KatuosoitePuijonkatu 30, 2. krs
Kotisivuwww.ktshc.fi
Sähköposticompany@ktshc.fi
Postitoimipaikka70110 Kuopio
Puhelin020 721 1400

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

NimiSinikka Karjalainen
TehtäväMarkkinointipäällikkö
Puhelin040 7222 817
Sähköpostisinikka.karjalainen@ktshc.fi

3. REKISTERIN NIMI

 Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancyn suoramarkkinointirekisteri.

 

4. SUORAMARKKINOINTIREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Suoramarkkinointirekisterin tietojen käyttötarkoituksia ovat:

  • uusien asiakassuhteiden luominen
  • konsulttitoimiston palvelujen myynti ja markkinointi

Suoramarkkinointirekisterin tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty. Tietoja voidaan käyttää kuitenkin lisäksi rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin.

Suoramarkkinointia yhteisölle saa yllä mainittujen lakien pohjalta harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

Lainkohdan perusteella yrityksen tai muun yhteisön edustajalle voi lähettää uutiskirjeitä ja sähköistä suoramarkkinointia, vaikka ei olisi pyytänyt sitä koskevaa lupaa ennakkoon. GDPR (tietosuoja-asetus) ei tuo tähän muutosta.

Oikeus tulla unohdetuksi:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten.

Oikeus tarkistaa omat tiedot:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja suoramarkkinointirekisterissämme on sekä pyytää tietojen oikaisemista tai päivittämistä.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötiedoista rekisteriin tallennetaan vain sellaiset tiedot, jotka ovat oleellisia tietojen jatkokäsittelyn kannalta. Koska tallennettavien tietojen laatu ja määrä ei ole laajamittaista, ei Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancylla ole tarvetta asetuksen mukaan nimetä erillistä tietosuojavaltuutettua. Suoramarkkinointirekisteriin kerätään ja tallennetetaan rekisteröidystä seuraavat tiedot:

  • nimi
  • työtehtävä
  • yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityjä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti uusasiakashankinnan kautta erilaisista yleisesti saatavilla olevista maksullisista rekistereistä, kuten Bisnode-yritysrekisteristä (HetiL 8 § 1 mom. 8 kohta), tai julkisesti näkyvillä olevista maksuttomista lähteistä esim. internet.

 

 7. ASIAKASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

 

8. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

9. REKISTERÖITYJEN TIETOJEN KÄYTÖN JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

  • Käyttöoikeudet annetaan työntekijöille suoramarkkinarekisterin tietoihin siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin asiakkaan tietojen ylläpitäminen olennaisena osana kuuluu, pääsevät käsittelemään henkilötietoja.
  • Rekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän tiloissa, jossa on asianmukaiset suojausjärjestelmät. Väärinkäytösyritysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä sovellusratkaisuilla.