Tempo

Tempo on Business Finlandin rahoituspalvelu, jonka avulla yrityksenne voi eri tavoin parantaa valmiuksia kansainväliseen kasvuun, testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja kartoittaa kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla.

 • Tempo-rahoituspalvelu sopii pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat uudistua ja kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.
 • Tempo sopii vientimarkkinoille tähtääville startup-yrityksille, joiden tuote- tai palveluidealla on kilpailuetua valitulla markkina-alueella.

Milloin yritys voi hakea Tempoa?

 • Yrityksellä selkeä kasvuvisio kansainvälisille markkinoille
 • Yrityksellä on realistinen näkemys kilpailuedusta markkinoilla
 • Tiedossa, minkä tarpeen tuote- tai palveluidea ratkaisee
 • Yritys tunnistanut potentiaalisen asiakaskunnan ja ansaintamallin
 • Yritys on arvioinut kohdemarkkinoiden kokoa ja liiketoimintapotentiaalia
 • Avainhenkilöt ovat sitoutuneet yritykseen ja sen kasvustrategiaan
 • Kehittämiseen on riittävästi resursseja ja omaa rahoitusta
 • Startup-yrityksen tiimissä on monipuolista osaamista, vähintään yksi täysipäiväinen henkilö, jonka vastuulla on yrityksen liiketoiminnan kehittäminen

Mihin rahoitusta voidaan käyttää?

 • Kansainvälistymisstrategia
 • Markkinaselvityksiä
 • Tuote- ja palvelukonseptin kysynnän testaamista
 • Tuote- ja palvelukonseptin pilotointia asiakkailla
 • Markkinoiden validointia
 • Koemarkkinointia
 • Johtamisen, toimintatapojen ja organisaation kehittämistä
 • Kasvun rahoituksen selvittämistä
 • IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekemistä

Lisätietoja ja tukea rahoituksen hakemiseen:
teemu.kalliolahti@hoffrenconsultancy.fi
0405393831

Teemu Kalliolahti

Myyntipäällikkö
Lue lisää